Adolphe Reichsfreiherr v. Seyffertitz  (1861 - 1907) 
              Anna Maria geb. Schmitz                     Adolphe    
retour